Small Beijing black natural stone feng shui Ty Huu – VGTH21

+ Material & Origin: Black natural stone feng shui Ty Huu – Small (Beijing) + Dimensions (L x W x H): 8cm x 4.5cm x 8.5cm + Weight: 0.4kg – 0.5kg + Meaning: + Usage: + Price:

Small Beijing white natural stone feng shui Ty Huu – VGTH20

+ Material & Origin: White natural stone feng shui Ty Huu – Small (Beijing) + Dimensions (L x W x H): 8cm x 4.5cm x 8.5cm + Weight: 0.4kg – 0.5kg + Meaning: + Usage: + Price:

Small Beijing green jadeite feng shui Ty Huu – VGTH19

+ Material & Origin: Jadeite feng shui Ty Huu – Small (Beijing) + Dimensions (L x W x H): 10cm x 5cm x 9cm + Weight: 0.4kg + Meaning: + Usage: + Price:

Medium Beijing black natural stone feng shui Ty Huu – VGTH18

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá đen tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1.000g + Ý nghĩa: Tỳ hưu màu đen chiêu tài phát lộc, công việc thuận lợi, kinh doanh phát đạt, trấn trạch, chế

Medium Beijing white natural stone feng shui Ty Huu – VGTH17

+ Material & Origin: White natural stone feng shui Ty Huu – Medium (Beijing) + Dimensions (L x W x H): 16cm x 7cm x 13cm + Weight: 950-1.000g + Meaning: + Usage: + Price:

VGem – Gem Jewelry – Feng Shui Gem – Gem Shop